Zeka ve Gelişim Testleri Uygulamaları

Wisc-R Zeka Testi

Türkiye’de standardizasyonu, geçerlilik ve güvenilirliği yapılmış en önemli zeka testlerinden birisi olan Wechsler Intelligence Scale for Children (WISC-R) zeka testi 6-16 yaş grubu bireylere uygulanır ve bu yaş grubundaki bireylerin zeka bölümünü yani IQ puanını ortaya çıkarır.

Test; 6 sözel, 6 performans olmak üzere 12 alt testten oluşmaktadır. Test sonucunda bireyin sözel, performans ve genel olmak üzere üç zeka bölümü yani üç IQ puanı elde edilir.

Denver Gelişimsel Tarama Testi

Denver II 0-6 yaş arasındaki çocuğun yaşına uygun becerilerini değerlendiren bir testtir. Zekâ testi değil, gelişim testidir. Denver II, aşağıdaki gelişimsel alanları taramak üzere test formu üzerinde dört bölümde toplanmıştır.

1.Kişisel-Sosyal: insanlarla iletişim kurma, bireysel gereksinimlerini karşılayabilme
2.Ince motor-uyumsal: el-göz koordinasyonu, cisimleri kullanabilme, sorun çözme.
3.Dil: işitme, anlama, dili kullanma.
4.Kaba motor: oturma, yürüme, zıplama ve genel olarak koordinasyon yeteneği

Bayley-III Bebek Ve Küçük Çocuklar İçin Gelişim Ölçeği

Bayley-III, bebekler ile 1 aylık – 42 aylık çocukların gelişimsel işlevlerini değerlendiren bireysel olarak uygulanan bir araçtır. Temel amaçları gelişimsel geriliği olan çocukları belirlemek ve müdahale planlama için bilgi sağlamaktır.

Bayley-III testi, riskli yeni doğanların ve gelişimsel geriliği olan bebeklerin gelişimindeki eksikleri saptayabilen, erken müdahaleye yönlendirmek için kullanılan bir testtir. Standardize edilmiş test malzemeleri ile uygulayıcı eğitimi almış uzmanlar tarafından uygulanır. Bayley-III, bebek ve yeni yürümeye başlayan çocukların gelişimini beş alanda incelemektedir: Bilişsel, Dil, Motor, Sosyal-Duygusal ve Uyumsal. Bilişsel, Dil ve Motor alanların değerlendirmesi çocukla birlikte uygulanan maddeler kullanılarak, Sosyal-Duygusal ve Uyumsal alanların değerlendirmesi ise birinci düzey bakıcının bir ankete verdiği sorular kullanılarak yapılmaktadır.

Gilliam Otistik Bozukluk Derecelendirme Ölçeği-2 (GOBDÖ-2-TV)

Gilliam Otistik Bozukluk Derecelendirme Ölçeği-2 (GOBDÖ-2; Gilliam Autism Rating Scale-2) otistik bozukluğu karakterize eden davranışlar sergileyen 3-23 yaşlar arasındaki bireylerin farklı amaçlar için değerlendirilmesini sağlayan bir derecelendirme ölçeğidir.

GOBDÖ-2-TV; Stereotip Davranışlar, İletişim ve Sosyal Etkileşim ile ilgili olmak üzere spesifik, gözlemlenebilir ve ölçülebilir davranışları içeren maddelerin yer aldığı üç alt ölçekten oluşmaktadır. Her alt ölçekte 14 olmak üzere GOBDÖ-2-TV’de toplam 42 madde yer almaktadır. Maddeler görüşe dayalı dörtlü bir derecelendirme ile puanlanmaktadır. GOBDÖ-2-TV’de ayrıca 3 yaşından önce gelişimsel gecikmeyi sınayan Ebeveyn Görüşmesi formu ve birey hakkında daha detaylı bilgi almayı amaçlayan açık uçlu sorular yer almaktadır.

GOBDÖ-2-TV’nin değerlendirmesi sonucu birey zeka testlerinde olduğu gibi Otistik Bozukluk İndeksi (Puanı) adı verilen standart bir puan elde etmektedir. GOBDÖ-2-TV’de yer alan maddeler DSM-IV-TR (2000) ve Amerika Otizm Topluluğu’nun (2003) tanımları temelinde geliştirilmiştir.
Randevu Alınız

Bizimle İletişime Geçin


Skip to content