Tıbbi Danışmanlık

Nöroloji
Tıbbi Danışmanlık; nörolojik muayene ile başlayıp daha önce yapılmış olan tetkikler (beyin ve diğer organların ultrasonu, tomografisi, MR’ı, EEG’leri, EMG’leri, rutin veya geniş kan tetkikleri, varsa metabolizma/genetik ve branşlarla ilgili incelemeleri) ile devam etmektedir. Yeni doğan ve sonrasına ait yatış belgelerinin (epikrizler) incelenmesi ve muayene dahil tüm bilgiler değerlendirilmektedir. Muayene sonunda nörolojik açıdan gereken danışmanlık hizmeti verilmekte olup, gerekli olduğu takdirde ise ilgili branşın olduğu sağlık kuruluşlarına yönlendirilmektedirler.

Pediatrik Ortopedi
Aile Danışma Merkezimizde sunulan Ortopedik Tıbbi Danışmanlık Hizmeti, bebek, çocuk ve ergenlerde doğuştan, sonradan ve gelişimsel olarak ortaya çıkan tüm ortopedik sorunların teşhisini, sonrasında teşhise yönelik tedavi programının belirlenmesini (konservatif veya cerrahi olarak) içerir. Ortopedi uzmanları; kemikleri, kasları, eklemleri ve sinirleri inceleyen, bu vücut yapılarında muayene, teşhis ve tedavi sürecine rehberlik eden tıbbi personellerdir. Bu alanda sıklıkla ilgilenilen durumlar, doğumsal kalça çıkığı, serebral palsiye bağlı ikincil deformiteler(kalça çıkıklığı, kas kontraktürü, hipertonus vb.), kırıklar, doğumsal deformiteler, omurga problemleri(skolyoz, kifoz vb.), bozulmuş ayak pozisyonu ve basış problemleri(düz tabanlık vb.), gelişimsel bozuklukların tedavisidir.

İletişime Geç


Skip to content