Psikolojik Danışmanlık


Çocuklarla Psikolojik Danışmanlık Hizmeti

Okul öncesi ve okul dönemindeki çocuklar, kendi yaş gruplarına özel duygusal, sosyal, davranışsal ve dil gelişim özellikleri göstermektedirler. Bu gelişim özellikleri bazen ebeveynlerin fark edemediği bir sebepten kaynaklı normalden uzaklaşabilir. Normal gelişim özelliklerinden sapan çocuklarda davranış bozuklukları gözlemlenebilir. Bu gelişim basamaklarında yolunda olmayan bir şeyin olduğunun işaretidir. Henüz üst bilişleri gelişmediği için çocuklar ne bu durumun farkındadırlar ne de bu durumu ifade edebilirler. İlerleyen gelişim dönemlerinde normalden sapan gelişim özelliklerinin kalcı iz bırakmasını en aza indirmek için çocuklarla psikolojik danışmanlık hizmeti ciddi bir öneme sahiptir. Çocukların gelişim aşamaları dikkate alınarak planlanan bu hizmet, 0-6 yaş aralığında çocuğun bakımcısıyla (anne), 7-12 yaş aralığında hem çocuğun bakımcısı hem de çocukla ile yürütülmektedir.

Aile Danışma Merkezimizde uzmanlarımızca çocuğun gelişim ihtiyacı belirlenir. Uzman psikolog ve çocuk gelişimi uzmanı ile bütüncül bir çalışma planlanarak gerek oyun terapisi gerekse çocukla bireysel psikolojik danışma hizmeti yürütülür.

Bizimle İletişime Geçin


Skip to content