İşleyiş ve Etik

Psikolog, gizlilik esası gereği, aile üyelerinden ya da arkadaş vb. etkileşimde bulundukları herhangi bir kişi ile danışanın süreci, gidişatı ile ilgili herhangi bir geri bildirimde bulunmaz. Fakat danışan çocuk ise (3-15 yaş arası) aile üyelerinden yalnızca bakım veren kişiye (anne-baba- yasal vasi) danışmanın gidişatı ve danışanın durumu ile ilgili bilgi verir. Bunun dışında dadı, abla, ağabey ya da diğer aile üyelerine ancak anne-babadan yazılı izin alınarak bilgi verilebilir. 16 ile 18 yaş arası genç danışanlarda ise yalnızca danışanın bilgisi ve izni doğrultusunda ebeveyne bilgi verilir. Bunun dışında aileye kesinlikle bilgi verilmez. Psikolog, seans içesinde konuşulan herhangi bir konuyu üçüncü kişilerle asla paylaşmaz ve danışan dosyaları gizli ve sadece psikoloğun ulaşacağı şekilde korunur. Danışan herhangi bir bilimsel araştırmaya dâhil edilmek istendiğinde yazılı onay alınır. Kimlik bilgileri gizli tutularak araştırmaya dâhil edilir. Psikolog, herhangi bir sosyal medya hesabından danışanla iletişim halinde olamaz. Psikolog, danışma saati dışında danışanla telefonda ya da yüz yüze görüşme sağlamaz (Bilgilendirme ve randevu harici konuşmalar).

Yapılan test sonuçları danışana yazılı olarak asla verilmez. Görüşme sırasında terapistin belirlediği sınırlar içerisinde test sonucu aktarılır. Ancak ruh sağlığı çalışanları (psikolog, psikolojik danışman, psikiyatrist, aile hekimi) talebi doğrultusunda gizlilik ilkesi gözetilerek test sonuçları uzman kişiye verilir.

Bizimle İletişime Geçin


Skip to content