Eğitim Danışmanlığı

Bilgi ve beceri kazandırma, yetiştirme ve geliştirme işine eğitim denir. Eğitim, önceden saptanmış esaslara göre insanların davranışlarında belli gelişmeler sağlamaya yarayan planlı etkiler dizesidir. Eğitim, bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla kasıtlı olarak istendik değişme meydana getirir. Öğrenme, bilgiyi parçalara ayırma, algılama, tekrardan organize etme, gerekli yerlerde zihinden geri -Gelişimsel Tarama ve Değerlendirmehttps://www.shutterstock.com/tr/image- çağırma, ihtiyaç duyulan yerlerde ise kullanma sürecidir. Öğrenmenin kalıcı hale gelmesi için tekrar etmek gerekir.

Eğitim Danışmanlığı bilgi ve beceri kazandırma, yetiştirme ve geliştirme işine eğitim denir. Eğitim, önceden saptanmış esaslara göre insanların davranışlarında belli gelişmeler sağlamaya yarayan planlı etkiler dizesidir. Eğitim, bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla kasıtlı olarak istendik değişme meydana getirir. Öğrenme, bilgiyi parçalara ayırma, algılama, tekrardan organize etme, gerekli yerlerde zihinden geri çağırma, ihtiyaç duyulan yerlerde ise kullanma sürecidir. Öğrenmenin kalıcı hale gelmesi için tekrar etmek gerekir.

Eğitim danışmanlığı hizmetinden özel gereksinimli, tipik gelişen ve bireysel eğitime ihtiyacı olan bütün bireyler yararlanabilir. Danışanın ihtiyaçlarını ve gereksinimlerini belirlemek için danışana uygun testler ve değerlendirmeler yapılır. Bireyin ihtiyacına uygun bireyselleştirilmiş eğitim programları, uzun ve kısa dönemli amaçlar hazırlanır. Eğitim süresi boyunca aile eğitim sürecine dahil edilir. Bireyin öğrenmesini arttırmak, problem davranışları var ise bunlara müdahale etmek ve bilişsel, sosyal olarak ilerlemesini sağlamak hedeflenir. Uyguladığımız eğitim modelleri aşağıda yer almaktadır.

-Ebeveyn ve Çocuk Etkileşimi
-Erken Müdahale ve Değerlendirme
-Gelişimsel İzlem ve Takip
-Gelişimsel Tarama ve Değerlendirme
-Bilişsel ve Akademik Beceriler
-Özel Eğitim Danışmanlığı
-Oyun Terapisi
-Öz bakım ve Günlük Yaşam Becerileri
-Davranış Problemlerine Müdahale
-Etkileşim Temelli Erken Çocuklukta Müdahale (ETEÇOM)
-Görme Engelliler Alfabesi (BRAİLLE)
-İşaret Dili Eğitimi
-Otizmli Çocuklar için Davranışsal Eğitim Modeli (OÇİDEP)
-Uygulamalı Davranış Analizi (UDA)

Bizimle İletişime Geçin


Skip to content