Değerlendirme Testleri

Psikoloji testleri:
• Rorschach testi (Exner)
• SCID II
• Kişilik testi
• Beck Depresyon Ölçeği
• Beck Anksiyete Ölçeği

Dil Konuşma Terapisi:
• Sesletim Ve Sesbilgisi Testi (SST)
Ana dilin kazanılması sürecinde sesbilgisi sisteminin gelişimi ve klinik değelendirme büyük önem taşır. Sesletim ve Sesbilgisi Testi sesletim ve sesbilgisi sorunu olana çocukları tarama, ayrıcı tanı koyma amaçlı geliştirilen norm dayalı bir testtir (Topbaş, 2006).

• Türkçe Erken Dil Gelişim Testi (TEDİL)
Test, bireysel olarak yönetilen, norm referanslı ve 2 yaş 0 ay ve 7 yaş 11ay arasındaki çocukların alıcı ve ifade edici sözel dil becerilerini ölçmeyi amaçlayan bir testtir (Hresko ve ark., 1999). Test sonuçları erken dönemde dil bozukluğu olan çocukları tanılayabilme, dil gelişimlerinin zayıf ve güçlü yanlarını gösterme, gelişim sürecine dair bilgi verme ve araştırma yapma gibi amaçlarla kullanılabilmektedir.

• Afazi Dil Değerlendirme Testi (ADD)
Hastanın dil veya konuşma sorunu olup olmadığı, yetersizliğin afazi kaynaklı olup olmadığı, sorun afazi ise tipinin ve ciddiyetinin ne derece olduğunun saptanması için uygulanan bir testtir.

Fizyoterapi:
• GMFMc: Kaba motor fonksiyon değerlendirmesidir. GMFM özel eğitilmiş fizyoterapistlerce uygulanır. 5 yaşındaki bir çocuğun testi tamamlayacağı düşünülür. 45–60 dakika içinde tamamlanması (max 120 dk) beklenir.
• ROMA IV Kriterleri: Pediatride Sindirim sistemi Değerlendirmesi
Randevu Alınız

Bizimle İletişime Geçin


Skip to content