Erken Müdahale Programı

Erken müdahale gelişimsel geriliği veya engeli olan bebek ve çocukların desteklenmesi amacıyla uygulanan programların bütünüdür. Bu program fizyoterapist, özel eğitimci, çocuk gelişim uzmanı, psikolog ve psikolojik danışman tarafından multidisipliner bir yaklaşımla yürütülür.  Erken müdahale; bebek ve çocukların tipik gelişimde ilk üç yılda meydana gelen becerileri öğrenmelerini sağlamaya odaklanır. Öncelikli olarak bebeğin ihtiyaçları, formal testler kullanarak ve gözlemsel değerlendirmeler yapılarak belirlenir. Programın süresi bebeğin ve ailenin ihtiyaçları doğrultusunda ve ara değerlendirmeler neticesinde belirlenir. Sonrasında anne-baba eğitimiyle birlikte aile yaşam alanı ve yaklaşımlarındaki uyarlamalarla  devam eder.