Bireysel Psikolojik DanışmanlıkBireysel Psikolojik Danışmanlık kişilerin, toplum içinde yeni bilgi, beceri ve davranışlar kazanmalarına, akademik ve kariyer tercihlerini geliştirmelerine, kendileri hakkında olumlu ve gerçekçi bir öz-değerlendirme yapmalarına, kendi bedeniyle ve ruhsallığı ile barışık, başkalarıyla karşılıklı ve anlamlı ilişkiler geliştirme becerisi kazanmalarına ve kişisel olarak doyurucu ve etkili bir yaşam biçimi oluşturmalarına olanak sunar. Bu süreç psikoterapist ve birey arasında birebir gerçekleşen ve gizlilik esasına dayalı bir süreçtir. Bazen psikolojik yardım almanın önündeki en önemli engellerden biri de kişinin sosyal damgalanma dediğimiz etiketlenmekten çekinmesidir. Sosyal damgalanma toplumun psikolojik yardım alan bireyin toplumda istenmeyen ve sosyal olarak kabul görmeyen biri olduğuna ilişkin algı¬sıdır. Kişi bir gerçekliği olmasa da bazen kendisi hakkında böyle düşünerek kendini de damgalar ve yardım almaktan kaçınır. Aşağıda bu konuya yönelik önyargılardan örnekler bulunmaktadır.